DEAR VISITOR                                                       KEDVES LÁTOGATÓNK

                                We are pleased to welcome you to our website!                                              Örömmel üdvözöljük az egyházközségünk honlapján !

 

HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN PHOENIX

 

“Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek.” (Lukács 24, 8-9)

 

“And they remembered his words, and returning from the tomb they told all these things to the eleven and to all the rest.”(Luke 24, 8-9)


Áldott Húsvétot kívánunk! Happy Easter!

 


Él Húsvét szívünkben

 

 Húsvét szent ünnepén

Béküljön meg bűnös lelkünk

 A feltámadás napján

Jézus, Hozzád sietünk

  És ekkor nem fog rettegni

 Kételkedő szívünk többet

 Mert Jézus gyógyító kezei

 Egy új életre vezetik

 Hitetlen embereit

 

E, Húsvét reggelén

 Zengjen ajkunkon az ének.

 Mert Isten, Fiát elküldte,

 Hogy éljen mindenki szívében

 A hit, remény és szeretet.

                                                                                     Kaprinyák Szerénke verse

 

 Korábbi képek ↓
CLICK HERE TO GIVE

Thank you for your generosity, we greatly appreciate your support!
If you have questions about your donation or about other ways to help,
Please contact us by phone at (602) 943-2539 or by email at hrctemplom@hotmail.com
 
Köszönjük, hogy adományával támogatja
a Phoenixi Magyar Református Egyház megmaradását
és a helyi magyar közösség életében kifejtett szolgálatát.

   Join Email List
  

 Phoenixi Magyar Nap 2014. március 15


                                                                                                                                                    (Hasulyó János felvétele)További képek a templomunkról photos...

     Phoenix, Arizona         LOCATION:  1822 W. Vogel Avenue 

 

     FRISS KÉPEK 

 

 

 

English

 

Vogel avenue is just north of Dunlap and 19 th. avenue

 

 

Magyar

 

Egyházközségünk és templomunk címe: 1822 W. Vogel Avenue, Phoenix, Arizona

(A Vogel Avenue a Dunlap és a 19. Avenue kereszteződésénél pár száz lábnyira északra található).

 

 

  OUR FORMATION

       The Hungarians in Phoenix contacted the leaders of the Hungarian Reformed Church in America in 1972, namely Rt. Rev. Dezso Abraham, Bishop and Rev. Tibor Domotor, Dean. The organization of the congregation was delegated to Rev. József Szirmay in order to found the local community. The first ceremony was held on August 20th, 1972 on "The Day of King Saint Istvan" at a Presbyterian Church.

      The Hungarian Reformed Church in Phoenix (HRCP) operates according to the teachings of the Holy Scriptures and the Constitution, By-Laws. It strives to fulfill the spiritual and cultural needs of the local hungarian community.

 

 

                        MEGALAKULÁSUNK

       A phoenixi magyarok 1972-ben vették fel a kapcsolatot az Amerikai Magyar Református Egyház vezetőivel, személy szerint Ábrahám Dezső püspökkel és Dömötör Tibor esperessel, a phoenixi egyházközség létrehozása végett. Az egyházvezetés Szirmay József lelkipásztort jelölte ki a helyi egyházközség megalapításának nemes feladatára. Az első istentiszteletre 1972 augusztus 20-án, Szent István napján került sor egy presbiteriánus templomban. 

     A Phoenixi Magyar Református Egyházközség a Szentírás tanítása és az Amerikai Magyar Református Egyház Alkotmánya és Szabályzata (Constitution and By-Laws) alapján fejti ki tevékenységét.