OUR MISSION               MISSZIÓI KÜLDETÉSÜNK

 

A Phoenixi Református Egyházközség legfőbb feladatának tekinti a Szentháromság Egy Isten Igéjét a Phoenixben és vonzáskörében élő magyarok, magyar identitással rendelkezők és a magyar református tiszta tanítás iránt elkötelezett és érdeklődő emberek között szóban és tettekkel hirdetni, és az isteni üzenetre – a mi Urunk Jézus Krisztus tanítása szerint – közösségerősítő, hitépítő és szeretetteljes magatartással válaszolni. 

 

Egyházközségünk ugyanakkor részt vállal – kulturális, hagyományörző rendezvények tartása által – az arizonai magyarságnak az önazonossága megőrzése érdekében kifejtett küzdelmeiben.

 

 

 

English

 

Vogel avenue is just north of Dunlap and 19 th. avenue

 

 

Magyar

 

Egyházközségünk és templomunk címe: 1822 W. Vogel Avenue, Phoenix, Arizona

(A Vogel Avenue a Dunlap és a 19. Avenue kereszteződésétől pár száz lábnyira északra található).

 

 

  OUR FORMATION

       The Hungarians in Phoenix contacted the leaders of the Hungarian Reformed Church in America in 1972, namely Rt. Rev. Dezso Abraham, Bishop and Rev. Tibor Domotor, Dean. The organization of the congregation was delegated to Rev. József Szirmay in order to found the local community. The first ceremony was held on August 20th, 1972 on "The Day of King Saint Istvan" at a Presbyterian Church.

      The Hungarian Reformed Church in Phoenix (HRCP) operates according to the teachings of the Holy Scriptures and the Constitution, By-Laws. It strives to fulfill the spiritual and cultural needs of the local hungarian community.

 

 

                         KIALAKULÁSUNK

       A phoenixi magyarok 1972-ben vették fel a kapcsolatot az Amerikai Magyar Református Egyház vezetőivel, személy szerint Ábrahám Dezső püspökkel és Dömötör Tibor esperessel, a phoenixi egyházközség létrehozása végett. Az egyházvezetés Szirmay József lelkipásztort jelölte ki a helyi egyházközség megalapításának nemes feladatára. Az első istentiszteletre 1972 augusztus 20-án, Szent István napján került sor egy presbiteriánus templomban. 

     A Phoenixi Magyar Református Egyházközség a Szentírás tanítása és az Amerikai Magyar Református Egyház Alkotmánya és Szabályzata (Constitution and By-Laws) alapján fejti ki tevékenységét. 

 

HOME