DATE SCRIPTURE AUDIO PDF TITLE SPEAKER
2012- 08-19 Zsoltárok 100: 2-5  - 40. évforduló Demeter Andor
2012-11-04 Péld. 9:10 -

Az Úr félelme

Debreczeni András
2012-11-18  2Móz 3: 10-14 - A Szabadító Isten Fülöp Ernő
 2013-02-03 2János - Az Igazság  Debreczeni András
  2013-02-24   3János 1: 3-8  -   Gájusz  Debreczeni András
 2013-03-10 Júdás levele - Küzdjetek a hitért  Debreczeni András
 2013-03-17 Ezékiel 37: 3-5, 24 - Nincs lehetetlen Debreczeni András
2013-03-24 Máté 21: 12-17 - Virágvasárnap és Konfirmáció Debreczeni András
2013-03-31 Lukács 24: 5-6 - Feltámadt Debreczeni András és Demeter Andor
2013-04-14  Dániel 6  - Rendkivüli Lélek Debreczeni András
2013-05-12  2Tim 1: 5  - Őszinte hit Debreczeni András
2013-06-02 Ámósz 8 - Készülj Istened elé Debreczeni András
 2013-06-23  János 5: 10-21  - Akarsz-e meggyógyulni?  Debreczeni András
2013-07-28 Náhum 1: 2,7; 2:1    - Haragvó és jóságos Isten Debreczeni András
 2013-08-04 Máté 16, 18   - Felépítem egyházamat Debreczeni András
 2013-0811 Habakuk 1    - Ő válaszol  Debreczeni András
2013-09-15  Haggeus 1 -  Szól az Úr Igéje Debreczeni András
 2013-09-22 Lukács 18, 9-14  - Farizeus és a vámszedő Debreczeni András
 2013-09-29 Zakariás 4, 6-7  - Az én Lelkemmel Debreczeni András
2013-10-06 Márk 4, 38- 40 - A viharban Debreczeni András
 2013-11-03  Zsid 11, 17-19  -  Az Úr gondoskodik Novák József
 2013-11-17 Lukács 14, 15-23  -  A nagy vacsora Dr. Lányi Gábor
 2013-11-24  Zsoltárok 147  -  Dicsérjétek az Urat! Debreczeni András
2013-12-01 Ézsaiás 8, 23  - Nem marad sötétség Debreczeni András
 2013-12-15  Lukács 1, 26-38  - Az Úr szolgálólánya Debreczeni András
 2014-03-16  Efézus 5, 15-17 - Az idő Debreczeni András
2014-05-04 Efézus 5, 21-33 - Engedelmeskedni és szeretni Debreczeni András
(Alhambra, CA)
 2014-07-20  ApCsel 13, 5-7  - Ciprus szigetén  Debreczeni András
2014-10-05  Jakab 1, 1-8   Bölcs egylelküség Debreczeni András
 2014-11-02 Efézus 2, 11-16 Egy fal, ami biztosan leomlott Jakabffy Zsolt
 2015-03-15  1Korintus 13   Szeretet forradalma Böjte Csaba
 2015-04-03  Márk 15, 20-28   Cirénei Simon Debreczeni András
 2015-04-05  Lukács 24, 13-15   Az emmausi tanítványok Debreczeni András
 2016-04-10  1Korintus 15, 58   20. Jubileumi igehirdetes Debreczeni András
(Vancouver B.C.